Het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) is onderdeel van de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014 – 2020. De subsidieregeling bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Op deze pagina vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden vanuit het ISF.

Let op!

Een subsidie aanvragen is alleen mogelijk voor organisaties genoemd in de bijlagen D tot en met H van de subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020.