ESF 2014-2020: algemene informatie Europees Sociaal Fonds

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Deze subsidies zijn beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.