Het ESF-thema Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) biedt subsidie voor een (bijdrage aan) duurzame stedelijke ontwikkeling en tegengaan van sociaal-economische tweedeling in de stad.

Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.

Let op!

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door het college van B&W van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht. Op 16 november 2015 om 9:00 uur ging het nieuwe aanvraagtijdvak open. Aanvragen konden worden ingediend tot en met 12 februari 2016, tot 17:00 uur.