Actieve inclusie (ESF 2014-2020)

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.

Let op!

Het aanvraagtijdvak is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen.