Subsidies: aanvraag mogelijk

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

  • Overzicht

Op deze pagina vindt u een overzicht van Europese en nationale subsidies op het gebied van werk en inkomen. Voor deze subsidies is inschrijving mogelijk.

Actieve inclusie (ESF 2014-2020): Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking

Actieve inclusie (ESF 2014-2020): Sociale innovatie en Transnationale samenwerking

Het ESF-thema SITS biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.

EGF: noodfonds bij massaontslag

EGF: noodfonds bij massaontslag

Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF.

Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF)

Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF)

 

Het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) is onderdeel van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014 – 2020. Met deze regeling gaat een nieuwe subsidieperiode van start. De subsidieregeling bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Deze pagina geeft u informatie over de subsidiemogelijkheden vanuit het ISF.

Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden

Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden

Kwalitatief goede opvang is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Dit begint met deskundige beroepskrachten en gastouders. Deze subsidieregeling levert hieraan een bijdrage.