Missie en visie

Missie

De missie van het Agentschap SZW is het stabiel uitvoeren van (Europese) subsidieregelingen en andere, complexe opdrachten voor aanvragers en opdrachtgevers.

Visie

Het Agentschap SZW is:

  • professioneel & politiek en bestuurlijk sensitief;
  • expert in het uitvoeren van financieel en beheersmatig administratieve processen;
  • een kenniscentrum voor de uitvoering van Europese regelingen;
  • een transparante, betrouwbare en efficiënte uitvoeringsorganisatie;
  • in staat om te anticiperen op een veranderende omgeving;
  • een aantrekkelijke werkgever die zorgt voor een stimulerend werkklimaat;
  • proactief signalerend en adviserend richting opdrachtgevers;
  • gericht op het verbeteren van de uitvoerbaarheid en op administratieve lastenverlichting van (Europese) regelingen en opdrachten.

Met deze visie en missie heeft het Agentschap SZW een duidelijke en eigen koers gekozen, waarbij het opdrachtgevers en aanvragers optimaal kan ondersteunen.