Het Agentschap SZW voert (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en de Europese migratie- en veiligheidsfondsen.

Over Agentschap SZW

Naast de Europese subsidieregelingen voert het Agentschap enkele nationaal gefinancierde regelingen uit, zoals cofinanciering van Sectorplannen en de subsidieregeling Kinderopvang taal- en interactievaardigheden, en biedt het uitvoeringsondersteuning bij complexe beleidsprocessen. Sinds maart 2016 voert het Agentschap SZW bijvoorbeeld de regeling ‘Schadeclaims vakantiedagen’ uit.

Agentschap SZW is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De jonge en resultaatgerichte organisatie telt ongeveer 150 medewerkers die werkzaam zijn binnen de afdelingen Uitvoering, Financiële zaken en de afdeling Diensten, Informatie en Advies. Belangrijke kenmerken van onze werkcultuur zijn professionaliteit, proactiviteit, efficiëntie, transparantie en kennisdeling.

Voor het uitvoeren van onze expertise is de aanwezigheid van goed en deskundig personeel, een flexibele schil, een stabiele en op de taken toegesneden ICT omgeving en een goede financieel-administratieve infrastructuur vanzelfsprekend. Hierdoor zijn we in staat goed mee te bewegen met de veranderende wereld om ons heen.

Als baten-lastendienst voert de organisatie een zelfstandige boekhouding. De directeur van het Agentschap SZW is de heer W. van de Griendt. Het Agentschap SZW voert opdrachten uit voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en diverse andere departementen/opdrachtgevers.

Adresgegevens

Ons bezoekadres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Ons postadres:
Postbus 93249
2509 AE Den Haag

Telefoon 070 315 20 00
E-mail redactie@agentschapszw.nl